a jeste TaDy PISNICKA MISERY..A NAKONEC TaDy S aVrIlKou

Srpen 2008