a jeste TaDy PISNICKA MISERY..A NAKONEC TaDy S aVrIlKou